Nieuw belastingstelsel 2016 - 2017

Iedereen die in Nederland woont en/of werkt betaalt belasting. Dit kan gaan om loonbelasting, inkomstenbelasting, btw (belasting over consumpties), motorrijtuigenbelasting etc. Alle regels en wetten over deze belastingen wordt het belastingstelsel genoemd. In 2001 is deze voor het laatst aangepast. Tijd voor een nieuw belastingstelsel oftewel een hervorming. Rond 2017 moet deze rond zijn. Reeds in 2016 zullen de eerste nieuwe regels al aanvangen. Het nieuwe belastingstelsel moet het allemaal makkelijker maken: minder verschillende toeslagen en belastingen. Daarnaast moet arbeid lonen. Zo zal de belasting op inkomsten of loon verlaagd worden. Hierdoor wordt de lastendruk lager.

 

Hervorming van het belastingstelsel

Je hoort er veel over praten: hervorming van het belastingstelsel of het nieuwe belastingstelsel. Maar wat betekent dit concreet? Iedereen die in Nederland woont of werkt betaalt belasting. Het zijn verplichte betalingen. Op deze manier heeft de overheid een bron van inkomsten. Dit kunnen ze vervolgens weer uitgeven aan bijvoorbeeld sociale voorzieningen in eigen land of aan hulp aan het buitenland. Dat de overheid meer uitgeeft dan er inkomt, is een feit. Hierdoor ontstaat er iedere jaar een begrotingstekort. Het is dan ook logisch dat de overheid steeds meer geld binnen probeert te krijgen van de burgers. Dit zorgt voor een lastenverzwaring.

 

Maar er komt een tijd dat de burgers weer toe zijn aan een lastenverlichting. Hierdoor kan de economie groeien. En dat is belangrijk. Want een groeide economie zorgt voor voldoende banen. Hierdoor daalt de werkloosheid en hebben mensen meer te besteden. Alles hangt nauw met elkaar samen. Een lastenverlichting kan doorgevoerd worden in de vorm van een nieuw belastingstelsel. Het nieuwe belastingstelsel zou vóór of rond 2017 klaar moeten zijn. In ieder geval zouden de eerste maatregelen per januari 2016 in moeten gaan. Gaandeweg dat jaar wordt er bekeken wat nog meer nodig is om Nederland economisch gezond te krijgen en te houden.

 

Wat is het belastingstelsel?

Er zijn meerdere vormen van belastingen. Denk hierbij aan loonbelasting, vermogensrendementsbelasting, erfbelasting, kansspelbelasting, motorrijtuigenbelasting, omzetbelasting en nog vele anderen vormen. We onderscheiden directe en indirecte belasting. Indirecte belasting zit verwerkt in diensten of goederen. Directe belasting is afhankelijk van je inkomen en/of vermogen. Om die reden betalen we niet allemaal evenveel aan belastingen. Gemiddeld betaalden we in 2009 tussen de 7.500 en 8.500 euro per persoon, per jaar aan belastingen.

 

Alle belastingen met hun wetten en regelingen bij elkaar noemen we het belastingstelsel. Het belastingstelsel bestaat uit zowel de directe als de indirecte belastingen. De politiek kan het belastingstelsel aanpassen. Dit gebeurt ook regelmatig, maar heeft vaak wel tijd nodig. Sommige aanpassingen worden weer ongedaan gemaakt omdat ze niet blijken te werken. Andere belastingmaatregelen zijn tijdelijk ingevoerd met het idee ze snel weer af te schaffen, maar zijn nog steeds van kracht. Denk hierbij aan het kwartje van Kok, een (tijdelijk) maatregel waarbij er extra accijns (belasting) werd geheven op benzine en diesel om een begrotingstekort op te vullen. Deze maatregel werd nooit meer afgeschaft.

 

Hervormingen vanaf 2015

Prinsjesdag 2014 wordt bekend dat het belastingstelsel toe is aan hernieuwing. De laatste belastinghervorming dateert van 2001 en het is dus tijd om de schop hier doorheen te halen. In 2015 wordt er door de politiek druk gediscussieerd over de mogelijkheden. Dat het belastingstelsel vernieuwd moet worden, is een feit. Nederland kent teveel verschillende toeslagen. Dat kan makkelijker. Bovendien zijn de belastingen op het inkomen te hoog. Ook dit kan aangepakt worden. Daarnaast moeten fiscale voordelen verdwijnen en moeten aftrekposten aangepakt worden. Het gehele belastingstelsel moet er eenvoudiger uit gaan zien. Hoewel dit in 2001 voor het laatst was hervormd, zijn er sindsdien weer nieuwe belastingen bij gekomen of verdwenen. Hierdoor is het in de belastingwereld een rommeltje geworden. De belastingdienst zelf loopt tegen problemen aan met het innen of terugbetalen van belastingen.

 

Meer werk en minder loon/ inkomstenbelasting

Een van de belangrijkste maatregelen is het verlagen van de loon-en inkomstenbelastingen. Hierdoor gaat werken nog meer lonen. Vooral de belasting over loon (arbeid) is tot 2014 enorm gestegen in vergelijking met andere Europese landen. De belastingdruk in Nederland is dan ook enorm hoog. Hierdoor wordt de groei naar meer banen afgeremd. Enerzijds vanuit de werkgevers, anderzijds vanuit de werknemers. Vanuit de werkgever moet de lastendruk verlaagd worden, bijvoorbeeld door de arbeidskorting te verhogen. Werken moet middels het nieuwe belastingstelsel gestimuleerd worden. Dit wakkert de groei op de banenmarkt zeker aan.

 

Verhoging van vermogensrendementsbelasting en btw

Om de lastendruk op arbeid enerzijds te verlagen is geld nodig. Geschat wordt dat dit tussen de 3 en 5 miljard euro gaat kosten. De overheid moet dit aan de andere kant opvangen door op een andere manier weer geld te innen. Dit kan gedaan worden door de belasting op vermogen (het rendement) te verhogen. Of door btw (belasting op consumptie) en accijns te verhogen. Hierdoor loont werken nog steeds: wie immers werkt houdt meer over om uit te geven. Daarnaast wordt het uitgeven van geld ook nog eens gestimuleerd: sparen wordt immers steeds minder aantrekkelijk. Enerzijds door de belastingverhoging op het vermogen, anderzijds door de lage spaarrentes die al jaren gelden.

 

 

Bron: financieel.infonu.nl