Belastingdienst aangifte codes

Op de Belastingaangiften zijn vaak codes te vinden die een omschrijving geven over de soort aanslag en de periode van de aanslag. Op de website van de Belastingdienst zelf is hier niets over te vinden, vandaar dat wij een lijstje voor u hebben samengesteld met alle mogelijke codes die gebruikt worden.

 

Weet u alleen het betalingskenmerk, dan kunt u die eerst hier omzetten naar de code. De code die op de aangifte te vinden is begint altijd met uw BSN/sofinummer/fiscaal nummer. Daarna wordt de soort aanslag uitgedrukt als een letter. 

 

A - Loonheffing naheffing 

B - Omzetbelasting

F - Omzetbelasting naheffing

H - Inkomstenbelasting

J - Loonheffing teruggaaf

K - Vermogensrendementsheffing 

L - Loonheffing 

M - Motorrijtuigenbelasting

O - Omzetbelasting teruggaaf

S - Premie ziekenfondswet zelfstandigen (t/m 2005)

T - Toeslagen (eindigend op 1 = kinderopvang, 2 = huur, 3 = zorg, 4 = kindgebonden budget)

V - Vennootschapsbelasting 

W - Zorgverzekeringswet

Y - Motorrijtuigenbelasting naheffing

Z - Overige 

 

Na de letter vindt u het laatste cijfer van het jaar van de aanslag. De cijfers daarna zijn een nadere aanduiding van de aanslag. Meestal duidt dit de maand aan waar de aanslag betrekking op heeft. Verder geldt:

 

0 t/m 5 = 1e t/m 5e voorlopige aanslag

6 = definitieve aanslag

7 t/m 9 = 1e t/m 3e navorderingsaanslag 

 

21 = 1e kwartaal

24 = 2e kwartaal

27 = 3e kwartaal

30 = 4e kwartaal

400 = heel jaar

500 = heel jaar

 

Voorbeelden

Hier volgen een aantal voorbeeld codes die u kunt treffen. De eerste 9 cijfers zijn het sofinummer (BSN) of het fiscaal nummer van de onderneming.

 

1234.56.789.H.86 = Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2008

9876.54.321.B.01.0010 = Omzetbelasting januari 2010

2468.13.579.A.01.9120 = Naheffing loonheffing december 2009